FAQs

PIERWSZE KROKI

1. Kto kryje się za systemem Inteligentnego Centrum Narzędzi?

CTNT Polska Sp. z o. o. – polsko – austriackie przedsiębiorstwo, działające w branży automatyki przemysłowej i Toolmanagement.

2. Czy mogę przetestować system ICN?

Tak, w formie 30-dniowego bezpłatnego abonamentu. Proszę się z nami skontaktować, celem otrzymania danych dostępowych.

3. ICN krok po kroku?

1. Skontaktuj się z nami.
W ciągu 24 godzin od kontaktu z nami otrzymasz  dane dostępowe do systemu.

2. Przetestuj system.
Przez kolejne 30 dni możesz bezpłatnie testować system i zarządzać danymi podstawowymi.

3. Zintegruj system
Po podjęciu decyzji o zakupie ICN system zostanie zintegrowany przez naszych ekspertów z używanym przez twoją firmę oprogramowaniem. Tym samym zapewniony zostanie dostęp do wszystkich jego funkcjonalności.

4. Co kryję się pod nazwą produkcja połączona?

Jest to jasno zdefiniowana procedura produkcyjna stosowana przez kluczowe departamenty przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia oczyszczonych i właściwych danych podstawowych.

TECHNOLOGIA

1. Na jakiej platformie można zainstalować system ICN?

System ICN jest sam w sobie platformą.

2. Z jakimi systemami i subsystemami współpracuje ICN?

W pierwszej kolejności są to systemy dedykowane zarządzaniu gospodarką narzędziową, systemy ERP, systemy CAM oraz systemy wydające, w tym maszyny vendingowe.

3. Czy muszę zrezygnować z użycia dotychczasowych narzędzi, kiedy dokonam instalacji system ICN?

Nie.

4. Jakiego wyposażenia potrzebujemy w celu instalacji systemu ICN?

Co do zasady wystarczy jedna jednostka komputerowa z zainstalowaną przeglądarka internetową.

5. Jak wygląda schemat uprawnień użytkowników systemu w zależności od ich funkcji związanych z wprowadzeniem nowych i używaniem już wprowadzonych danych?

Schemat jest opracowywany indywidualnie z każdym klientem w oparciu o organizację i przebieg zdefiniowanych przez niego procesów.

SERWIS/UTRZYMANIE

1. Jak wygląda serwis posprzedażowy systemu ICN?

CTNT Polska Sp. z o. o. gwarantuje serwis posprzedażowy.

2. Czy istnieją zdefiniowane poziomy serwisowe?

Nie. W ramach dalszego rozwoju systemu przejmujemy odpowiedzialność za nowe moduły.

3. Kto gwarantuje poprawność danych narzędziowych w systemie?

Zatrudnieni w CTNT Polska Sp. z o. o. inżynierowie danych podstawowych, którzy każdego dnia sprawdzają poprawność danych oraz Ty sam w ramach prowadzonych przez twoje przedsiębiorstwo procesów produkcyjnych.

4. Czy przewidziane jest automatyczna aktualizacja systemu?

Tak, z uwagi na fakt, że ICN ma postać platformy, system jest aktualizowany automatycznie na bieżąco, oczywiście tak długo, jak używasz wersji online.

KOSZTY

1. Ile kosztuje system ICN?

Abonament to koszt 49 EUR/miesiąc/użytkownik.

2. Czy wdrożenie i używanie systemu jest objęte gwarancją?

Tak.

OCHRONA DANYCH

1. Gdzie zapisywane są dane narzędziowe wprowadzone do systemu ICN?

Na serwerach należących i administrowanych przez CTNT Polska Sp. z o. o. lub na serwerze klienta.

2. Kto ma dostęp do moich danych narzędziowych za pośrednictwem systemu?

Tylko Ty i uprawnieni pracownicy mają dostęp do danych narzędziowych.

DANE KONTAKTOWE

NIP: 712-334-15-29
REGON: 367486343
KRS: 0000682007

SSE Mielec Euro-Park Mielec podstrefa Lublin

Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000682007, Kapitał zakładowy: 210 000,00 PLN

Skip to content